previous    next


Dona Katharina.  2002
Oil on canvas.  80 x 40 cm