previous    next

Ravana Shakes Mount Kailash. 2002
Bronze
47 x 20 x 20 cm